Wybierz język:
Posiadając ponad sześćdziesięcioletnie tradycje i duże doświadczenie gwarantujemy wysoką jakość naszych usług

Kontakt

„INTEGRACJA KŁODZKO” Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 14

tel. 74 867 21 67
tel. 74 867 94 07
fax 74 867 21 67
usiklodzko@poczta.onet.pl

NIP 883-185-37-26
REGON 021920135

Fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia

Nasza firma działa na rynku usług w różnych formach organizacyjnych, nieprzerwanie od 1951 roku. W czasie tym profesjonalnie i na najwyższym poziomie rozwinęliśmy działalność w świadczeniu usług ochrony osób i mienia. Posiadamy w tym zakresie doskonale wyszkoloną kadrę pracowników ochrony. Pracownicy, których wykonywane czynności tego wymagają posiadają wpisy na kwalifikowaną listę pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, prowadzone przez  Komendy Wojewódzkie Policji.
 
Osoby odpowiedzialne za realizację zadań Spółki na terenie Polski spełniają wszystkie wymagania wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 z póź. zm.)
 
Wyszkoliliśmy i nadal prowadzimy szkolenia naszej kadry w zakresie ochrony osób i mienia przeprowadzając coroczne kursy oraz seminaria. Doskonalenie kadr na każdym poziomie zarządzania pozwoliło nam uzyskać znikomy wskaźnik włamań i kradzieży. Nasi pracownicy perfekcyjnie sprawują obowiązki związane z ochroną małych przedsiębiorstw jak i dużych kompleksów przemysłowych. Bardzo dobrze wyszkoleni i wyselekcjonowani pracownicy nadzoru, kontrolują tok pełnienia obowiązków codziennie przez całą dobę, co pozwala nam ustrzec się od nieodpowiedniego (nieregulaminowego) podejścia do obowiązków przez pracownika ochrony. Nasza działalność w zakresie ochrony osób i mienia oparta jest o Koncesję MSWiA nr L-0047/00 z dnia 10 lutego 2000 r. ze zmianami. Koncesja uprawnia nas do wykonywania wszystkich form ochrony osób i mienia wraz z technicznym zabezpieczeniem obiektów.

Do szczególnych zadań pracowników naszej firmy, odpowiedzialnych za ochronę, należy stałe podnoszenie wiedzy o bezpieczeństwie dozorowanych obiektów.

Personel odbywa częste przeszkolenia:
 • w zakresie obowiązków i uprawnień zgodnych z ustawą o ochronie osób i mienia;
 • w zakresie szczegółowego przestrzegania obowiązków – pełnienia służby na terenie dozorowanego obiektu.
Działamy wyłącznie w oparciu o przepisy ustawy o ochronie osób i mienia, dlatego zakres obowiązków naszych pracowników ochrony formułujemy w odwołaniu do obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych rozporządzeń obowiązujących u nas i u naszych Zleceniodawców.

W związku z powyższym podejmujemy się następujących obowiązków:
 • Zapobieganie zakłóceniom porządku, wejściu osób nieuprawnionych, kradzieży i kradzieży z włamaniem;
 • Kontrola wejścia i wyjścia pracowników oraz klientów i gości;
 • Kontrola wjazdu i wyjazdu pojazdów na teren;
 • Prowadzenie ewidencji i wystawianie przepustek;
 • Patrole - obchody wewnętrzne;
 • Reagowanie na sygnały alarmowe sygnalizacji włamania i napadu oraz p.poż.
 • Sprawdzanie zamknięć, plomb na obiektach;
 • Sprawdzanie oświetlenia;
 • Nadzór nad systemem telewizji przemysłowej CCTV;
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych informowanie osób upoważnionych oraz służb Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego itp.

Wizyt: 5084
© 2012 Integracja Sp z o.o. Serwis działa na silniku windu.org