Wybierz język:
Posiadając ponad sześćdziesięcioletnie tradycje i duże doświadczenie gwarantujemy wysoką jakość naszych usług

Kontakt

„INTEGRACJA KŁODZKO” Sp. z o.o.
57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 14

tel. 74 867 21 67
tel. 74 867 94 07
fax 74 867 21 67
usiklodzko@poczta.onet.pl

NIP 883-185-37-26
REGON 021920135

Korzyści ze współpracy

Korzyścią ze współpracy ze Spółką „INTEGRACJA KŁODZKO” są nie tylko kompleksowo i profesjonalnie świadczone usługi ale również możliwość obniżenia kosztów tych usług.

Współpracując z nami uzyskują Państwo ulgę we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników ma obowiązek dokonywania wpłat na PFRON, wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wpłaty może zredukować każdy Pracodawca zatrudniający więcej niż 25 etatów pod warunkiem, że należność za usługę zostanie uregulowana w termine wynikającym z  zawartej umowy.  Przysługująca, a nie wykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniania we wpłatach na Fundusz przez okres 6 miesięcy.

Spółka nasza spełnia bardzo rygorystyczne wymogi art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zmianami).

Po nawiązaniu z nami kontaktu, przedstawiciel Spółki dokona osobiście w Państwa firmie szczegółowej prezentacji znaczących korzyści finansowych wynikających ze wzajemnej wspólpracy.

Wizyt: 6272
© 2012 Integracja Sp z o.o. Serwis działa na silniku windu.org